Waarvoor kan je bij mij terecht?

In de knoop met jezelf

Somberheid / depressie, eenzaamheid, angst, zingevingsvragen tijdens persoonlijke ontwikkeling, minderwaardigheidsgevoelens, woedeaanvallen, ...

Spanningen in je relatie

Twijfels, conflicten, agressie, vertrouwensbreuk, ...

Problemen op het werk

Stress, persoonlijke conflicten, pesterijen, burn-out, ...

Moeilijkheden binnen je gezin

Relationele moeilijkheden in nieuw samengestelde gezinnen, agressie, problemen met gezag, klachten op school, pesten of gepest worden, liegen, ...

Belangrijke veranderingen in je leven

Rouw- en verliesverwerking, kinderen krijgen, post-natale depressie, lege nest-gevoel, ouder worden, echtscheiding, ...

Deze opsomming is niet sluitend en ik bekijk steeds samen met u of ik u kan helpen met uw vraag. Als u bij mij terecht komt en ik kan u niet verder helpen, verwijs ik u graag door naar de gepaste persoon.