Mijn aanpak

Verkennend gesprek

De eerste sessie is een verkennend gesprek, een kennismakingsgesprek. Ik leg uit wie ik ben en hoe ik werk en jij kan me daarbij vrijuit vragen stellen en je verwachtingen uiten. Als het klikt, werken we samen een plan uit voor verdere individuele en/of koppel-/gezinsgesprekken. Deze hebben wekelijks, tweewekelijks of maandelijks plaats naargelang de urgentie en de complexiteit van het probleem.

Individuele gesprekken

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen op individuele basis bij mij terecht.

Koppel-/gezinsgesprekken

Gezins- en relatieproblemen worden dikwijls veroorzaakt door gebrekkige of moeilijke communicatie tussen de verschillende gesprekspartners. Koppel- en/of gezinsgesprekken waarbij ik als neutrale vertrouwenspersoon optreedt, kunnen helpen om de wederzijdse verwachtingen te verduidelijken en om compromissen te vinden. Indien nodig worden deze gesprekken afgewisseld met individuele gesprekken. Dit maakt angsten of verwachtingen, die de betrokken personen niet gezamenlijk durven te uiten, toch bespreekbaar.

Vertrouwelijkheid

Alle gesprekken gebeuren (vanzelfsprekend) in absolute vertrouwelijkheid. Net als een dokter of advocaat is een psycholoog gebonden aan het beroepsgeheim.